καθυστερέω

καθυστερ-έω,
A fall behind,

κ. πολὺ τῇ διώξει Plu.Crass.29

: metaph., fall short,

τῇ φύσει Plb.23.7.5

.
2 of Time, κ. τῆς ἑορτῆς come too late for . . , PSI6.607.7(iii B.C.);

κ. τῆς καταστάσεως τῶν ὑπάτων Plb. 11.33.8

;

πάντων Id.5.17.7

;

τῆς ἐκτάξεως Id.10.39.5

, cf. D.S.5.53, Str.14.2.5: c. acc., ἀπαρχὰς ἅλωνος οὐ -ήσεις shalt not be slow to offer, LXXEx.22.29(28): abs.,

ξενίας ἀεὶ φρόντιζε, μὴ καθυστέρει Men.Mon. 396

; delay, Plb.5.16.5; of growing plants, to be later, Thphr.CP1.17.2.
3 fare badly, ἐν αἷς (sc. πρεσβείαις)

ἐν οὐδενὶ καθυστέρησεν ὁ δῆμος OGI339.22

(Sestos, ii B.C.): c. gen., come short of,

πάσης τροφῆς LXXSi.37.20

; lack,

ἀγαθοῦ νοῦ Phld.Rh.2.61

S.; δικαίου μηθενὸς κ. SIG568.13 (Halasarna, iii B. C.); fail in,

πράξεων Ph.Bel.103.11

.
4 c. dupl. gen., fail a person in, ἐλιπάρεον [τὸν Ἀσκληπιὸν]

μὴ -έειν μου τῆς θεραπείης Hp.Ep.15

.
5 to be kept waiting for a thing, c. gen.,

ἐντονίων Ph.Bel.58.3

; θανάτου Ps.-Luc.Philopatr. 16.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • καθυστερήσει — καθυστερέω fall behind aor subj act 3rd sg (epic) καθυστερέω fall behind fut ind mid 2nd sg καθυστερέω fall behind fut ind act 3rd sg καθυστερέω fall behind aor subj act 3rd sg (epic) καθυστερέω fall behind fut ind mid 2nd sg καθυστερέω fall… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστερήσῃ — καθυστερέω fall behind aor subj mid 2nd sg καθυστερέω fall behind aor subj act 3rd sg καθυστερέω fall behind fut ind mid 2nd sg καθυστερέω fall behind aor subj mid 2nd sg καθυστερέω fall behind aor subj act 3rd sg καθυστερέω fall behind fut ind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστερῇ — καθυστερέω fall behind pres subj mp 2nd sg καθυστερέω fall behind pres ind mp 2nd sg καθυστερέω fall behind pres subj act 3rd sg καθυστερέω fall behind pres subj mp 2nd sg καθυστερέω fall behind pres ind mp 2nd sg καθυστερέω fall behind pres subj …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστερήσεις — καθυστερέω fall behind aor subj act 2nd sg (epic) καθυστερέω fall behind fut ind act 2nd sg καθυστερέω fall behind aor subj act 2nd sg (epic) καθυστερέω fall behind fut ind act 2nd sg καθῡστερήσεις , καθυστερέω fall behind futperf ind act 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστερήσετε — καθυστερέω fall behind aor subj act 2nd pl (epic) καθυστερέω fall behind fut ind act 2nd pl καθυστερέω fall behind aor subj act 2nd pl (epic) καθυστερέω fall behind fut ind act 2nd pl καθῡστερήσετε , καθυστερέω fall behind futperf ind act 2nd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστέρει — καθυστερέω fall behind pres imperat act 2nd sg (attic epic) καθῡστέρει , καθυστερέω fall behind imperf ind act 3rd sg (attic epic) καθυστερέω fall behind pres imperat act 2nd sg (attic epic) καθυστερέω fall behind imperf ind act 3rd sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστερεῖ — καθυστερέω fall behind pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) καθυστερέω fall behind pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) καθυστερέω fall behind pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) καθυστερέω fall behind pres ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστερησάντων — καθυστερέω fall behind aor part act masc/neut gen pl καθυστερέω fall behind aor imperat act 3rd pl καθυστερέω fall behind aor part act masc/neut gen pl καθυστερέω fall behind aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστεροῦν — καθυστερέω fall behind pres part act masc voc sg (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres part act masc voc sg (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστεροῦντα — καθυστερέω fall behind pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres part act masc acc sg (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) καθυστερέω fall behind… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • καθυστεροῦσιν — καθυστερέω fall behind pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres ind act 3rd pl (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) καθυστερέω fall behind pres ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.